Een Google forum

Een google groep aanmaken

Open: https://groups.google.com/forum/?hl=nl&fromgroups#!overview en klik op Discussiegroep aanmaken.

Kies een unieke naam bij het emailadres
Bij een groepstype selecteren: webforum
Kies de juiste basisrechten.

Voor het forum van het voorbeeld koos ik voor:
Onderwerpen bekijken: iedereen
Bericht (plaatsen): alle groepsleden
Deelnemen aan de groep: iedereen kan vragen

Klik daarna op de rode knop met Maken.

Deelnemers uitnodigen
Daarna mag je mensen uitnodigen om deel te nemen:

Profiel deelnemer

Embedden in een Google Site
Zoek eerst de url op van je Google groep; Dat is zoiets als:
https://groups.google.com/forum/?hl=nl&fromgroups#!forum/naamvanhetforum

Ga naar je google site: Invoegen – Groep. Kopieer het webadres achter Google Group URL

Berichten schrijven

Daarna kan je een nieuw onderwerp aanmaken: dat kan een aankondiging zijn of een discussie starten.