Voettekst

Meer –  Sitelay- out wijzigen Er komt een smal regeltje boven de regel van Google. voettekst Bij de bovenste kan je een eigen voetregel maken. Je beschikt over alle opmaak en kan dus ook een link maken, of een plaatje plaatsen. Bij de onderste regel kan je een paar van de standaard items uitzetten, niet alle. Je kan in de voettekst ook (via HTML) dit stukje code invoegen:

<div style=”height: 800px;”>&nbsp;</div>

Het voetdeel verschuift hierdoor naar beneden. Handig als je bezoekers dit google regeltje niet wil laten zien. Zie in gebruik op: http://filosofieenpraktijk.nl