Werken met een tabel

De mogelijkheid om een tabel te maken zit niet standaard in de editor, maar je kan het toevoegen met de  Tiny MCE Advanced plugin. Als dat het geval is, dan zie je dit symbool in de opmaakbalk.

Wanneer zou je een tabel willen gebruiken?
– als je een bepaalde hoeveelheid tekst naast een afbeelding wilt. Zoals in het voorbeeld hieronder

 
symbool tabelZet je cursor ergens neer in de ruimte voor tekst en klik erop.

Wat kan je allemaal instellen? Het belangrijkste:  het aantal rijen en kolommen

tabel bepalen

Eigenlijk zou dit het enige moeten zijn dat je zou willen instellen. In de website kunnen alle tabellen er verder hetzelfde uitzien. Als het goed is heb ik dat al bepaald. Mocht je het mooier willen, dan kan ik dat in één keer instellen voor alle tabellen.

Alleen als je voor één enkele tabel zou willen afwijken van de standaard tabel-layout, dan kan je  de volgende onderdelen zelf instellen.

CELLPADDINGcelpadding:
hoeveel witruimte moet er komen binnen een cel.
CELLSPACINGcell spacing: witruimte tussen de cellen

Alignment: center – left – right: Dit gaat over de horizontale uitlijning

Border: randdikte

Width: wijdte van de tabel. Wil je hem paginabreed: kies dan voor 100%. Wil je hem groter of kleiner: vul een geheel getal in. Ook dit is iets dat je zelf zou kunnen instellen.