Beveiliging: .htaccess

Zie: http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/9-most-useful-htaccess-tricks-for-wordpress/

en
http://www.elegantthemes.com/blog/tips-tricks/wordpress-htaccess-tips-and-tricks

en
http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/9-most-useful-htaccess-tricks-for-wordpress/

 order allow,deny deny from all satisfy all  Options -Indexes  <Files *.php> deny from all </Files>  <files wp-config.php> order allow,deny deny from all </files> 

Indien van toepassing:

Redirect 301 /oldurl/ http://www.example.com/newurl Redirect 301 /category/television/ http://www.example.com/category/tv/

Als je wil voorkomen, dat anderen jouw plaatjes gebruiken:

#disable hotlinking of images with forbidden or custom image option RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?wpbeginner.com [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.com [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?feeds2.feedburner.com/wpbeginner [NC] RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ – [NC,F,L] 

Protect /Wp-Content/
Maak een apart .htacces bestand en plaats het in de wp-content: hiermee stat je toe dat er alleen dit soort bestanden wordt geladen (xml, css, jpg etc.)

Order deny,allow   Deny from all   <Files ~ ".(xml|css|jpe?g|png|gif|js)$">   Allow from all   </Files>