Beveiliging: .htaccess

Zie: http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/9-most-useful-htaccess-tricks-for-wordpress/

en
http://www.elegantthemes.com/blog/tips-tricks/wordpress-htaccess-tips-and-tricks

en
http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/9-most-useful-htaccess-tricks-for-wordpress/

[code] order allow,deny
deny from all
satisfy all

Options -Indexes

<Files *.php>
deny from all
</Files>

<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>
[/code]

Indien van toepassing:
[code]Redirect 301 /oldurl/ http://www.example.com/newurl
Redirect 301 /category/television/ http://www.example.com/category/tv/[/code]

Als je wil voorkomen, dat anderen jouw plaatjes gebruiken:
[code]#disable hotlinking of images with forbidden or custom image option
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?wpbeginner.com [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.com [NC] RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?feeds2.feedburner.com/wpbeginner [NC] RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ – [NC,F,L] [/code]

Protect /Wp-Content/
Maak een apart .htacces bestand en plaats het in de wp-content: hiermee stat je toe dat er alleen dit soort bestanden wordt geladen (xml, css, jpg etc.)
[code]Order deny,allow
Deny from all
<Files ~ ".(xml|css|jpe?g|png|gif|js)$">
Allow from all
</Files>
[/code]