Plugin, beproefd en in gebruik (check feb 2019)

Custom post templates

Een template voor een bericht, bijvoorbeeld: geen thumbnail laten zien

Kopieer het singlebestand en geef het de naam single_ABC bijv.
Open het en schrijf bovenaan de template Name Posts, geef het template een toepasselijke naam
Bijvoorbeeld: Template Name Posts: Geen thumbnail laten zien
Bij dit template heb ik een extra div aangemaakt, direct onder de get_header.

 <!--?php /* Template Name Posts: Geen thumbnail laten zien */ ?--> <div id="geenthumbnail"></div>  

Bij css: #geenthumbnail .right-thumbnail {display:none}

NB: je kan ook een template aanpassen en zorgen dat iets alleen zichtbaar is voor de admin, bijv, de tags op deze site

 <?php global $user; 			$user = wp_get_current_user(); ?>  		 			<?php if( current_user_can('administrator') ) {  			if (get_the_tags()) the_tags(); 				} 			?>