Plugin, beproefd en in gebruik (check feb 2019)

*Events manager

Tips:

Instellingen:

 • je appreciatie tonen: verwijder vinkje (anders linkje naar evenementenplugin)
 • Opmaak: Datum/tijd: tijdsnotatie: wijzig: g:i a in H:i
 • Evenement invulformulieren: er moet een gebruiker zijn met de juiste rechten. Maak evt zelf zo’n gebruiker aan.
handige instellingen
Instellingen – pagina’s:

Vervolgens kan je bij Opmaak precies de gewenste layout opgeven.

Instellingen – reserveringen

 • In geval van prijsopgave: opties voor prijzen
 • Opties voor Reserveringenformulier: Het aanmeldformulier weergeven?: nee
 • Als het voor zowel gebruikers van de website is als voor niet gebruikers, zou ik iedereen hetzelfde formulier laten zien en kiezen voor:
  “Geen account”-reserveringenmodus

  • “Geen account”-reserveringenmodus inschakelen? Ja
  • Reserveringen met registreerde e-mail adressen toestaan?: nee
  • Reserveringen toekennen aan: zoek id op van gebruiker met abonnee rechten
 • PRO booking form options
  • ja
  • nee
  • nee
  • ja
proversie: inschrijfformulieren aanpassen
Via ftp inladen als aparte plugin. Activeren. Bij Algemeen – instellingen – de activatiecode invullen.
Je kan nu zelf formulieren aanmaken. Bijvoorbeeld: een formulier aangemaakt met adresvelden.
Vul bij user fields alleen de velden in die al niet standaard vereist zijn voor de users: dus adres en tel. nr; en niet email adres, voornaam, achternaam.
In het event zelf kan je nu kiezen welk formulier je wilt tonen.
Ik liet als eerste veld Voornaam staan; dan wordt de aanhef: Beste (voornaam)
Extra’s: een herinnering laten sturen voor wie zich inschreef
Verplichte gebruikersvelden

Let op: alles wat hier (standaard) staat ingesteld als verplicht in te vullen, werkt ook door bij het gebruikersprofiel. Wil een gewone gebruiker achteraf bijvoorbeeld zijn wachtwoord invullen, dan zijn opeens de ingestelde velden verplicht! Bij niet invullen weigert WordPress de info op te slaan.

Verwijder dus de vinkjes. Je vindt het onder: formulieren-editor – Gebruikers Velden

Het veld categorie tot een verplicht veld maken

Plaats dit in functions.php van  child theme

/*make categories required for event submission*/
function my_em_validate($result,$EM_Event){
if( empty($EM_Event->get_categories()->categories) ){
$EM_Event->add_error( __(“category is required.”, “dbem”) );
return false;
}
return $result;
}
add_filter(’em_event_validate_meta’,’my_em_validate’,10,2);
Antwoord van de support

kaart laten zien van plaatsen van categorieen

Doe dit met deze shortcode:

[locations_map width=”500″ height=”500″ category=”239,288″] (Kies de gewenste categorie-id’s)

Niet alle categorieën laten zien op openbaar invulformulier en rijtje in zijn geheel laten zien

Voor het uitsluiten van alle categorieën onder een hoofdcategorie, gebruik exclude_tree
Voor uitsluiten losse categorieën gebruik je exclude en plaats je ze in een array.

$categories = EM_Categories::get(array(‘orderby’=>’name’,’hide_empty’=>0, ‘exclude_tree’ => ‘281’, exclude=>array(‘77,134’)));

Oplossing voor verlengen korte lijstje: wijzig het aantal (size)  in het rijtje categorieën, dat is standaard ingesteld op 10.
wp-content/themes/naamthema/plugins/events-manager/forms/event/categories-public.php
<select name=”event_categories[]” multiple size=”32″>

filters zetten in events lijsten

datum:
<ul><li>mbv scope: scope=”2018-05-31,2018-07-31″&nbsp; (alles tussen deze twee data)</li><li>year=”2018″</li><li>month=”8″</li><li>
</li></ul>
category=-45 (alles behalve category id 45); je kan dit gewoon uitbreiden tot &nbsp;category=-11,-45. Dan toont hij alles behalve deze 2 categorieen.

tag=”naamtag”&nbsp; pg tag=-“naamtag”

de agenda met evenementen laten zien op een andere website
Zorg dat je de events goed te zien krijgt op domeinnaam/events/feed
Dat ging niet goed samen met de plugin seo for wordpres (later nog eens uitzoeken hoe ik dit kan oplossen).
Vervolgens gebruik je de standaard wordpress widget voor rss en vul je het juiste webadres in, zoals : domeinnaam/events/feed/

NB: de widget gebruikt de datum van publicatie! Verander de publicatiedatum en de volgorde zou goed moeten zijn (https://wordpress.org/support/topic/events-manager-rss-feed-order/)

Stuur de notificaties van reserveringen naar een of meer extra email adressen (proversie)
Instellingen –

Aangepaste Inschrijvings mail templates
Aangepaste Inschrijvings mail templates activeren ?: ja
Aangepaste mails voor evenementen toestaan ?: ja
Aangepaste admin mail adressen toestaan voor evenementen ??: ja

NB: je kan niet alleen de laatste optie kiezen. Daarna kan je bij elk event een of meer emailadressen toevoegen; je kan ook zelf een formulier aanmaken voor elk van de 3 typen emails: (E-mail “Reservering in behandeling”, E-mail voor reserveringsbevestiging, Reservering geannuleerd). Ze staan alle ingesteld op Default.

datum en tijd shortcodes, contactpersoon op evenementenformulier
#_{d/m/Y} #H:#i – #@_{d/m/Y} #@H:#@i

#_CONTACTNAME

aanhef aanpassen bij bevestigen inschrijving, extra velden (proversie)
De proversie biedt mogelijkheid om zelf velden toe te voegen.

Maak een nieuwe formulier, geef het een naam en voeg je velden toe; ook keuzelijstjes, radio buttons etc.
Je kan ze aanroepen in het sjabloon (instellingen – emails – E-mailsjablonen reservering

Beste #_BOOKINGFORMCUSTOM{Voorl_achternaam}  (standaard staat er: #_BOOKINGNAME)

Aanpassen tekst onder Activiteit toevoegen: Naam van het evenement. Bv. verjaardagsfeestje

Codestyling localization (mooi vertaalprogramma) werkt helaas niet; dus heb ik het maar opgelost door in het mo-bestand de tekst te vertalen met poedit.

niet alle evenementen in de zijbalk tonen
Maak een evenementcategorie aan met de naam: in zijbalk, onthoud het ID-nummer.
Bij het evenementen-widget: vul het id nummer in; dat zorgt ervoor dat alleen events van die categorie(en) getoond worden.
Gebruikers moeten bij ieder evenement deze categorie aanvinken.
een lijstje tonen op een overzichtspagina
Plaats tussen vierkante haken:

Toekomstige evenementen, nieuwste onderaan,  van een bepaalde categorie:
events_list scope=”future” order=”ASC” category=”1242″

Voorbije evenementen, oudste bovenaan : Voorbij:
events_list scope=”past” order=”DESC” category=”1242″
overzicht voorbije events
Maximaal 10 stuks per pagina:
events_list  limit=10 pagination=1

Voeg eventueel ook toe wat je precies wil laten zien: link, tijd, aantal beschikbare plaatsen, samenvatting
lijstje met eigen items

[events_list category=”97″] #_EVENTLINK – Tijd : #_EVENTTIMES – {has_bookings}Beschikbare plaatsen: #_AVAILABLESPACES (van #_SPACES){/has_bookings}
#_EVENTEXCERPT{10,…}[/events_list]

Tabel: 3e kolom met excerpt verbergen bij mobiele telefoons. (ism plugin footable): Zet dan bij de tabel: id=”agendapunten” class=”footable”
Metfootable

en zie voor de te gebruiken codes: http://wp-events-plugin.com/documentation/event-search-attributes/

Kaart onbeschikbaar, [has_location] toegevoegd
Deze tekst verscheen als ik geen locatie had ingevoegd.
Bij Instellingen – Enkele evenementpagina stond: #_LOCATIONMAP
Toegevoegd: {has_location} #_LOCATIONMAP {/has_location}
Alleen als er een locatie is ingevuld toont hij de informatie. Is er niets toegevoegd, dan verschijnt er ook niets.
reserveren
Zet het vinkje aan onder het evenement. Bij Opslaan wordt er een standaardticket aangemaakt. Dit moet je zelf bewerken. Vul evt ook een uiterste datum in
Standaard layout evenement: opmaak – Evenementen – evenementenpagina: standaard lijnhoofding”
Aangepast voor:
aangepaste layout evenementenpagina; volgorde veranderd, afbeelding tonen, thumbnail niet
FireShot Screen Capture #011 - 'Permablitz bij Cecile in Bottendaal » Eetbaar Nijmegen' - eetbaarnijmegen_nl_events_bij-cecile-in-bottendaal
Instellingen – Opmaak- enkele locatie pagina

[/su_quote] Schrijf je in:

Beschikbare plaatsen: #_AVAILABLESPACES van #_SPACES
#_BOOKINGFORM
{/has_bookings}
[/su_quote]

Je kan ook de (uitgelichte) afbeelding tonen en de thumbnail juist uitzetten, anders dubbelop: bijv.: http://aardeboerconsument.nl/events/bio-beurs

Schrijf dan in het stijlbestand:

article.event .right-thumbnail {display:none}
de tekst in de ballon op de kaart aanpassen
De tekstballon aanpassen: die dit bij Instellingen – Opmaak – Kaarten – Opmaak standaardballon locatie: bijv. postcode toevoegen en linkje verwijderen

&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;#_LOCATIONNAME&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;
#_LOCATIONADDRESS
#_LOCATIONPOSTCODE
#_LOCATIONTOWN
op de events overzichts pagina een plaatje laten verschijnen (thumbnail)

eventsmetplaatje
De lijst wordt gewoon opgeroepen met deze code op de pagina zelf:

[events_list scope=”future” order=”ASC” limit=”14″ category=”11″]
op de events pagina extra velden tonen, tevens groepering; op volgorde van naam evt.
NB: wb die extra velden: stel bij de settings – algemeen in, dat je de custom fields wilt enablen.
De custom fields roep je aan met #_ATT{Plaats} en #_ATT{Aanmelding}
Later toch niet gebruikt; wel ORDERBY event_name
[events_list_grouped mode=”monthly” country=”US”]#_EVENTLINK – #_EVENTDATES at #_EVENTTIMES<br />[/events_list_grouped]
een template maken
Je moet de map templates van de plugin gebruiken. Maak een nieuwe submap aan in je thema: noem hem plugins, maak daar een submap in: eventns-manager en kopieer daarnaartoe het bestand (of evt. incl submap) wat je vindt in de map templates.
Zie aanwijzingen op http://wp-events-plugin.com/documentation/using-template-files/ NB: je verandert dat dan voor alle events.

NB: er zit een fout in de instructie:

fullcalendar
Een extra plugin, waarmee je een mooiere kalender te zien krijgt. http://wordpress.org/plugins/wp-fullcalendar/
Maatwerk toegepast bij http://kjjm.nl/autoreserveren/
Je roept de kalender op een pagina op met: [fullcalendar] of met echo WP_FullCalendar::calendar($args);

Stel verder in bij: instellingen – wp full calendar:

calendar options: default view: month
Time Format H:mm
Verwijder de tooltips als je ze niet gebruikt
Optimalisatie: geef aan op welke page id’s je de volledige kalender laat zien. Dan worden alleen op deze pagina(‘s) de css en js bestanden ingelezen.
Ga naar Evenementen – Instellingen – algemeen – Full calendar options:
Override calendar on events page?: vul in Ja
Override calendar shortcode?: Ja
Event title format: – #_24HENDTIME : #_EVENTNAME

lelijke time picker bij tema DIVI
Opgelost met css:

div.time-picker li {
padding-top: 8px;
padding-bottom:15px;
padding-left: 3px;
}
mooi datumblokje

CSS:

.box { border:3px solid green;
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
margin: 10px 0px;
text-align: left; color:#000;
}
.box .datumvoluit {color:#fff;background-color:green; padding-left:10px!important }
.box .eventblokjeonder { padding-left:10px!important; color:green; font-weight:700 }
.box .eventblokjeonder {color:blue!important}

<div class=”evenementenlijst”>[events_list_grouped mode=”monthly” date_format=”F”]&nbsp;
<div id=”alles”>
<div id=”links”>
<div class=”datebox”>
<div class=”datumvoluit”>#l</div>
<div class=”day”>#_{j}</div>
</div>
</div>
<div id=”rechts”>
<h1>#_EVENTLINK</h1>
#_LOCATIONNAME
#H:#i-#@H:#@i
<a href=”#_EVENTGCALURL”>+ Google Agenda</a> | <a href=”#_EVENTICALURL”>+ iCal</a>

</div>
<div style=”clear: both;”></div>
</div>
[/events_list_grouped]

</div>

CSS:

/* databoxen op de overzichtspagina’s*/
.datebox {
width: 75px;
height: 60px;
/*background: purple;*/border:2px solid black;
-webkit-border-radius: 6px;
-moz-border-radius: 6px;
border-radius: 6px;
}

.datebox .datumvoluit {text-align: center;color:#fff;background-color:purple; font-size:13px }
.datebox .day {
margin: 0 10px;
padding-top: 5px;
background: #fff;
font-size: 22px;
font-weight: 700;
text-align: center;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;color:#000;
}

eind 2019: opeens rode cirkel met aantal verweesde evenementen
Oplossing gevonden op https://eventsmanagerpro.com/support/questions/red-circle/
Ga naar instellingen – administratie en ruim ze op:

Vergelijkbaar: