Code voor: toon het aantal berichten van een categorie

Gevonden op https://wordpress.stackexchange.com/questions/240762/counting-number-of-posts-in-a-category-and-its-sub-categories-and-displaying-res Zet deze code in je functions.php // Add Shortcode to show posts count inside a category function category_post_count( $atts ) { $atts = shortcode_atts( array( 'category' => null ), $atts ); // get the category by slug. $term = get_term_by( 'slug', $atts, 'category'); return ( isset( $term->count ) ) ? $term->count : 0; } add_shortcode( 'category_post_count', 'category_post_count' ); Roep de functie aan met deze shortcode:

Defer javascript

Er zijn meerdere versies: Gevonden op: http://wpcodesnippet.com/add-async-and-defer-attributes-javascript-elements/ Na lang zoeken en uitproberen. function defer_parsing_of_js ( $url ) { if ( FALSE === strpos( $url, ‘.js’ ) ) return $url; if ( strpos( $url, ‘jquery.js’ ) ) return $url; return “$url’ defer=’defer”; } add_filter( ‘clean_url’, ‘defer_parsing_of_js’, 11, 1 );

Functie: is_tree()

Hiermee neem je alle subpagina’s mee. Plaats deze code in de functions.php

Geef Custom posts ook categorieen en tags

Voeg toe aan functions.php Toegepast bij italiadesso waar de verschillende post types alsvolgt werden gedefinieerd:

Overbodige scripts uitschakelen

NB: Inmiddels zijn hier plugins voor, zoals autoptimize. Dat is veel praktischer. Zet deze regels in de functions.php van het child theme. Door if ! toe te voegen als voorwaarde, schakel je het script uit voor de overige pagina’s. N.a.v. tips op:¬†http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-wordpress-plugins-affect-your-sites-load-time/ http://justintadlock.com/archives/2009/08/06/how-to-disable-scripts-and-styles jcarousel scripts gevonden in: plugins/jj-nextgen-jquery-carousel/includes/functions.php In geval je een script op alle pagina’s wil uitsluiten, behalve op een aantal pagina’s: Stijlen: Zoek voor de juiste naam van het uit te schakelen stijlbestand naar: wp_enqueue_style. Het gaat om de naam die direct daarna tussen aanhalingstekens staat.

Subpagina’s tonen op moederpagina

met function en shortcode