sep 162014
 

Voeg toe aan functions.php

'taxonomies' => array('category', 'post_tag') 

Toegepast bij italiadesso waar de verschillende post types alsvolgt werden gedefinieerd:

function actievevevakantienoorditalie_register_post_type() {
  register_post_type('actievevevakantienoorditalie', array(
    'labels' => array(
      'name' => "Aciviteiten2",
      'singular_name' => "Appartement",
      'add_new' => 'Voeg nieuw appartement toe',
      'edit_item' => 'Bewerk appartement',
      'new_item' => 'Nieuw appartement',
      'view_item' => 'Bekijk appartement',
      'search_items' => "Doorzoek de database",
      'not_found' => "Geen appartementen gevonden",
      'not_found_in_trash' => "Geen appartementen in prullenbak"
    ),
    'public' => true,
    'exclude_from_search' => false,
    'show_ui' => true,
    'supports' => array(
      'title',
      'editor',
      'thumbnail',
      'excerpt'
    ),
		 'taxonomies' => array('category', 'post_tag') 
      ));
}

add_action('init', 'vakantienoorditalie_register_post_type');