Geef Custom posts ook categorieen en tags

Voeg toe aan functions.php

 'taxonomies' => array('category', 'post_tag') 

Toegepast bij italiadesso waar de verschillende post types alsvolgt werden gedefinieerd:

 function actievevevakantienoorditalie_register_post_type() {   register_post_type('actievevevakantienoorditalie', array(     'labels' => array(       'name' => "Aciviteiten2",       'singular_name' => "Appartement",       'add_new' => 'Voeg nieuw appartement toe',       'edit_item' => 'Bewerk appartement',       'new_item' => 'Nieuw appartement',       'view_item' => 'Bekijk appartement',       'search_items' => "Doorzoek de database",       'not_found' => "Geen appartementen gevonden",       'not_found_in_trash' => "Geen appartementen in prullenbak"     ),     'public' => true,     'exclude_from_search' => false,     'show_ui' => true,     'supports' => array(       'title',       'editor',       'thumbnail',       'excerpt'     ), 		 'taxonomies' => array('category', 'post_tag')        )); }  add_action('init', 'vakantienoorditalie_register_post_type');