*In- en uitlogproblemen

Misschien door een combinatie van plugins, dit bleek een prima oplossing:

Een widget met deze hyperlink:
<a href=”domeinnaam/wp-admin/”>Inloggen</a>

resp.:
<a href=”domeinnaam/wp-login.php?action=logout&redirect_to=domeinnaam%2″>Uitloggen</a>