Inlogformulier

  • Plaats in widget: <?php wp_login_form(); ?> Eventueel aanpassen op: wp-includes/general-template.php.
  • De members plugin beschikt over een invulformulier. Vink bij de instellingen aan dat je dit wil gebruiken (boerkoekoek.nl)