Meer afbeeldingen formaten

Gevonden op http://premium.wpmudev.org/blog/adding-custom-images-sizes-to-the-wordpress-media-library/

Plaats deze code in functions.php van het thema:

 if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) { add_image_size( 'new-size', 350, 250, true ); //(cropped) } add_filter('image_size_names_choose', 'my_image_sizes'); function my_image_sizes($sizes) { $addsizes = array( "new-size" => __( "New Size") ); $newsizes = array_merge($sizes, $addsizes); return $newsizes; } 

NB: dit werkt alleen voor nieuw te laden afbeeldingen.