Plaatje links en tekst rechts

De HTML voor het plaatje ‘links’:

  <img src="voorbeeldplaatje.jpg" alt="Voorbeeld CSS plaatje floaten" title="Links naast de tekst" class="left">

De HTML voor het plaatje ‘rechts’:

  <img src="voorbeeldplaatje.jpg" alt="Voorbeeld CSS plaatje floaten" title="Rechts naast de tekst" class="right">

CSS voor floaten van afbeeldingen:
Voeg onderstaande regels aan uw styles / stylesheet toe:
img.left { float: left; margin: 0.5em 1em 1em 0; border: 1px solid #999; clear: left; }

img.right { float: right; margin: 0.5em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; clear: right; }

Wil je tekst laten beginnen op een nieuwe regel onder het plaatje, voeg dan vlak ervoor toe:

<br style="clear:both"/>

Of nog beter:

<br class="clear">

en met css:

br.clear {  clear: both; }