Plaatje links en tekst rechts

De HTML voor het plaatje ‘links’:

[code] <img src="voorbeeldplaatje.jpg" alt="Voorbeeld CSS plaatje floaten" title="Links naast de tekst" class="left">[/code]

De HTML voor het plaatje ‘rechts’:

[code] <img src="voorbeeldplaatje.jpg" alt="Voorbeeld CSS plaatje floaten" title="Rechts naast de tekst" class="right">[/code]

CSS voor floaten van afbeeldingen:
Voeg onderstaande regels aan uw styles / stylesheet toe:
img.left { float: left; margin: 0.5em 1em 1em 0; border: 1px solid #999; clear: left; }

img.right { float: right; margin: 0.5em 0 1em 1em; border: 1px solid #999; clear: right; }

Wil je tekst laten beginnen op een nieuwe regel onder het plaatje, voeg dan vlak ervoor toe:
[code]<br style="clear:both"/>[/code] Of nog beter: [code]<br class="clear">[/code] en met css: [code]br.clear { clear: both; } [/code]