Plugin, beproefd en in gebruik (check feb 2019)

*qtranslate X

Laatste nieuws (aug 2015: mqtranslate wordt niet meer onderhouden. Qtranslate evenmin. Bij upgrade naar WordPress 3.4 overgestapt op qtranslate-x. Echter deze staat niet meer in de wordpress database: https://wordpress.org/plugins/qtranslate-x/: dit leverde op 24 aug 2015 een ”

Whoops!

We couldn’t find that plugin. Maybe you were looking for one of these?

Ik vond de plugin nog wel in de github op: https://github.com/qTranslate-Team/qtranslate-x (klik op download zip in rechter zijbalk)

Volg de instructie over migreren op https://qtranslatexteam.wordpress.com/migration/

In het kort wat ik deed bij website met mqtranslate

  • backup maken
  • mqtranslate deactiveren
  • qtranslatex uploaden en activeren
  • import instellingen mqtranslate
  • pas aan op tabblad geavanceerd: pad naar de vlaggetjes
  • advanced mce plugin deactiveren: deze belemmerde blijkbaar de visuele invoer. (In een site, in een andere niet; controleer het even bij een bericht)
  • plaats de widget met de vlaggetjes opnieuw
  • verwijder de oude, niet meer gebruikte translate plugin(s)

Begin je vanaf nul, bekijk dan de startup-pagina: https://qtranslatexteam.wordpress.com/startup-guide/


q translate en WP Bakery page builder
Opeens kreeg ik de talen blijkbaar niet goed ingesteld. Bi het pagina overzicht bleef maar deze melding staan. Met als gevolg dat in het menu de andere taal niet werk herkend en het menu-item niet getoond daardoor.

De oplossing vind ik door op het pagina overzicht op de gewenste pagina te klikken, iets in te vullen in beide talen. Daarna waren de talen herkend!

Foutmelding: The qTranslate Editor has disabled itself ...
…because it hasn’t been tested with your WordPress version yet. This is done to prevent WordPress from malfunctioning. You can reenable it by clicking here (may cause data loss! Use at own risk!). To remove this message permanently, please update qTranslate to the corresponding version.”

Los dit op door het aanpassen van qtranslate.php. Wijzing regel 90 in:
define(‘QT_SUPPORTED_WP_VERSION’, ‘3.8’);

vlaggetjes
Deze worden probleemloos vertoond in de zijbalk, maar niet in de header. Gegoogled: het is een bekend probleem, maar laat zich niet makkelijk oplossen. Mijn oplossing: een tekst/html widget in de Right header widget ruimte:

Op de geel gearceerde teksten stond eerst Nederlands resp Duits. De oorspronkelijke code (met Nederlands en Duits erin) kreeg ik door te kiezen voor tekst en plaatje. Brontekst gelezen en geplakt in het tekstwidget. Het werkt…

events manager zijbalk lelijk
Voeg toe aan functions.php (toegepast bij Boer Koekoek)

[code] function _fix_event_title($replace, $_this, $tag) {
// Do this only if the tag is for Event link AND there are actually qTranslate tags in the title
if ( in_array(strtoupper($tag), array(‘#_LINKEDNAME’, ‘#_EVENTLINK’)) && preg_match(‘~<\!–:([A-Za-z]*?)–>~’, $replace) ) {
$event_link = esc_url($_this->get_permalink());
$event_name = apply_filters(‘the_title’, $_this->event_name);
$replace = ‘<a title="’.esc_attr($event_name).’" href="’.$event_link.’">’.esc_attr($event_name).’</a>’;
}

return $replace;
}
add_filter(’em_event_output_placeholder’, ‘_fix_event_title’, 10, 3);
[/code]

aangepaste zijbalk
Gebruik widget logic en geef als voorwaarde:

[code]qtrans_getLanguage()=="nl"
of qtrans_getLanguage()=="en" [/code]