Van Suffusion naar Generate Press

stappenplan

  1. maak een kloon van de bestaande website
  2. Igv installatie in submap: stel bij instellingen in  dat het site-adres hetzelfde is als het wordpress-adres; anders kijk je nog telkens naar de originele website.
  3. installeer
  4. laat de child theme configurator een child theme maken (staat onder extra/hulpmiddelen)
  5. Je kan hele veel instellen mbv de plugin Generate press Premium

[collapse]