widgets

TekstWidget voor plaatjes naast laatste nieuws
[php5]

have_posts()) : $the_query->the_post(); ?>

‘alignleft’)); ?>

Installeer hiertoe ook de plugin: exec.php