Witruimte tussen tekstblokken

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen.

Zorg er allereerst voor dat WordPress niet automatisch lege ruimte gaat verwijderen.

Met plugin: wp-edit. Selecteer de gewenste tekst en maak er een paragraaf van. Kies bij de instellingen Post/page voor: disable wpautop().

Je kan dit ook per pagina nog aanvinken in het blokje bij Publiceren:
disablewpautop
Met de plugin: tiny mce advanced:

plaats een vinkje naast de tekst: Stop removing the <p> and <br /> tags when saving and show them in the Text editor

[collapse]
Enter vs shift-enter

Enter: maakt een nieuwe paragraaf (p)
Shift-enter: maakt nieuwe regel (br)

[collapse]
maak ergens een stuk wit mbv een div
<div style="clear: both;"></div>
[collapse]
CSS

Zorg voor extra witruimte met line-height, zie https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_line-height.asp

p {clear:both}
[collapse]