Plugin, beproefd en in gebruik (check feb 2019)

WP Admin UI customize

https://nl.wordpress.org/plugins/wp-admin-ui-customize/

Verstoorde de werking van Events manager (de visual balk bleef onzichtbaar) op site met generate press; eigenlijk bleek de Members plugin ook prima te voldoen.

Gratis voor één gebruikersrol; stel eenvoudig in wat de gebruikersrol te zien krijgt.

Voor meerdere gebrujiekrsrollen: %32 per website: http://wpadminuicustomize.com/multiple_purchase/

Per adminbalk ka je aangeven wat er verborgen moet blijven.